IRIS

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić Grad
Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić Grad, Croatia

ISSN 1849-8639


Izlazi jednom godišnje / Published once a year

Izdavač / Published by

Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić Grad
Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić Grad, Croatia

Urednički savjet:

Dubravko Korbus, Ljudmila Milena Mršić, Stjepan Rožić

Uredništvo / Editorial Board:

Boris Nazansky, Tomislav Maretić

Glavna i odgovorna urednica / Editor- in-chief

Đurđa Vukelić Rožić


Adresa uredništva / Editorial address

Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr