23 autora sudjelovalo je sa 68 radova.

Sudio je Boris Nazansky.

 

 

TRI RAVNOPRAVNE NAGRADE:

 

Nada Jačmenica, Sv. Križ Začretje

 

potočnice –                                                                                 potočnice –

h ruke pucice                                                                             u ruci djevojčice

oblaki                                                                                              oblaci

 

 

Vladimir Ludvig, Dubravica

 

pokojni deda –                                                                          pokojni djed

đekecom na strašilu                                                             kaputom na strašilu      

još plaši vrapce                                                                       još plaši vrapce

 

 

Goran Gatalica, Zagreb

 

derutni melin –                                                                        derutni mlin –

zakelena za čkominu                                                            za tišini zaljepljena

japekova tenja                                                                         očeva sjena

 

 

POHVALE:

 

Darko Foder, Ivanec

 

Čeljene soni                                                                               Crvene sanjke

nasloanjene na slivu.                                                          naslonjene na šljivu.

Trava pad njimi.                                                                       Pod njima trava.

 

 

Monika Horvat, Zagreb

 

let nad kupicom                                                                       leteć’ iznad čaše

glasnejši bumbarov                                                              glasniji je bumbarov

brum                                                                                                brum

 

 

Domagoj Brkić, Split

 

po zimskoj noči                                                                          u zimskoj noći

samo istočjak                                                                            samo istočni vjetar

i bafkanje cucka                                                                           i lavež psa

 

 

Milica Ježovita Levak, Križevci   

Stiha, vu kmici                                                                            Tiho, u tami

Rosne kapi                                                                                     Kapi rose

Vmivaju bucu.                                                                           Umivaju buču.

 

 

Ivo Posavec, Koškovec

 

Zvoni polnevu.                                                                          Podnevna zvona.

Pesek z gopcum kotura                                                       Psić gubicom kotrlja

Žotu tikvicu.                                                                                žutu tikvicu.

 

 …

Primljeno je 68 radova od 25 autora.

Sudio je Janko Dimnjaković.

 

 

 1. nagrada: Domagoj Brkić, Split 

na policama                                                            
dućana zdrave hrane
bolesne cijene

 

 1. nagrada: Dubravka Šćukanec, Zagreb

                                                                                                                                                 
konačno imam                                      
vremena za sebe                                  
perem prozore                                        

 

 1. Nagrada: Vladimir Šuk, Oroslavje


gle, iznjedrile                                              
blizankinje dunje                                        
žene pod tušem

 

POHVALE:                                                                                                                                               

Vladimir Ludvig, Dubravica

kip moćnika                                                             
poprsje krasi
orden goluba

Midhat Hrnčić, Sanski Most         

sirena kola                                                                                 
hitne pomoći sad je                                                             
muzika spasa                                                                            

Aljoša Vuković, Šibenik

Domovinski rat
u mojem gradu niču
grobovi i vile…

Primljeno je 278 radova od 97 autora.

Sudio je Janko Dimnjaković.

 

 

 1. nagrada: Marinko Kovačević, Praputnjak

  Dječja kolica.

Maleni nosić testira                                          
studen studenog.                                                

 

 1. nagrada: Nevenka Erman, Žminj

  kljun crnog kosa
  pomno prati mekoću
  prvih smokava

 2. nagrada: Franko Stipković, Zagreb

zrela maginja                                                          
u kljunu crnog kosa                                             
crveno blista

 

 

POHVALE:

 

Dubravka Šćukanec, Zagreb

 

ledena berba                                                          
crni oblak čvoraka
nad vinogradom

Ljiljana Dobra, Šibenik

tuguju čvorci                                                           

sa berbom sočnog grožđa                                                
ode švedski stol

 

Ružica Soldo, Široki Brijeg

raspuklo nebo                                                        

odlomljene dijelove                                          
spajaju munje…

Rok: 31.12.2019.

Tema: Jezici

Generalna skupština UN-a odlučila je 2019. godinu proglasiti Godinom autohtonih jezika.

Od 6.700 jezika koji se govore u svijetu, velika većina ih je autohtonih. Procjenjuje se da bi do kraja ovog stoljeća moglo nestati između 50 i 90% postojećih jezika.

 

Molimo pošaljite do 3 originalna, neobjavljena haikua.

E-mail: dvrozicatgmail.com

Rezultati će biti objavljeni u veljači 2020.…

Udruga „Tri rijeke „ HPOI, Ivanić-Grad

Turistička zajednica Ivanić-Grada

     „Bučijada“ Ivanić-Grad

           POU Ivanić-Grad

 

 

Natječaj za haiku i hajgu

ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

 

Rok: 31. svibnja, 2019.

 

Autori na natječaju mogu sudjelovati samo s radovima koji još nisu objavljeni bilo

u elektronskom ili tiskanom obliku, u zemlji i/ili inozemstvu.

 

 

 

 1. HAIKU na temu BUČA – do tri neobjavljena rada

 

 • Haikue molimo šaljite na e-mail: dvrozic@gmail.com
 • SUBJECT: Natječaj za djecu
 • Uz svaki haiku/ili set haikua molimo pišite ime učenika, podatke o mentorici i naziv škole

 

 

 1. HAJGA na temu BUČA – jedan rad

 

 • Originalni učenički rad molimo pošaljite poštom na adresu:
 • Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad, Kolodvorska 44.
 • Na poleđini svakog rada molimo navedite ime autora, podatke o mentorici i naziv škole.

 

 

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Udruge „Tri rijeke“ početkom listopada mjeseca, u IRISU br. 13, i proglašeni na Susretima hrvatskih haiđina u Gradu Ivanić-Gradu, 6.10.2019.g. Imena članova prosudbene komisije bit će objavljena zajedno s rezultatima natječaja.

 

Radujemo se suradnji i susretu na našoj „Bučijadi!“

 

 

Koordinatorica natječaja:                                                                                                      Predsjednik Udruge:

Đurđa Vukelić Rožić                                                                                                                     Stjepan Rožić

 

 

 

 

Udruga „Tri rijeke „ HPOI, Ivanić-Grad raspisuje natječaj za poeziju

po uzoru na kratke japanske pjesničke forme

Rok: 31. svibnja, 2019.

 

Autori na natječaju mogu sudjelovati samo s radovima koji još nisu objavljeni u elektronskom ni u tiskanom obliku, u zemlji i/ili inozemstvu.

 

ODRASLI AUTORI i učenici srednjih škola

 

Hrvatski standardni jezik

 

 • Haiku – tri neobjavljena rada na temu JESEN
 • Senrju – tri neobjavljena rada (tema nije zadana)
 • Tanka – tri neobjavljena rada (tema nije zadana)

 

Kajkavsko i čakavsko narječje

 

Po tri neobjavljena HAIKUA, tema nije zadana (s prijevodima na hrvatski jezik)

 

Radove molimo šaljite na e-mail: dvrozic@gmail.com   SUBJECT: Za natječaj

 

 

 

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Udruge „Tri rijeke“ početkom listopada mjeseca, u IRISU br. 13, i proglašeni na Susretima hrvatskih haiđina u sklopu „Bučijade“, u Gradu Ivanić-Gradu, 6.10.2019.g. Imena članova prosudbene komisije bit će objavljena zajedno s rezultatima natječaja.

 

Radujemo se suradnji i susretu!

 

 

Koordinatorica natječaja:                                                                                                      Predsjednik Udruge:

Đurđa Vukelić Rožić                                                                                                                     Stjepan Rožić

 

 

Udruga „Tri rijeke „ HPOI, Ivanić-Grad

Turistička zajednica Ivanić-Grad

POU Ivanić-Grad

„Bučijada“ Ivanić-Grad

 

Međunarodni natječaj za haiku

     ZA AUTORE SVIH UZRASTA NA ENGLESKOM JEZIKU

Natječaj je otvoren za sve pjesnike

 

Rok: 31. svibnja, 2019.

 

Autori na natječaju mogu sudjelovati samo s radovima koji još nisu objavljeni bilo u elektronskom ili tiskanom obliku.

 

       Tema – Buča

 

Sve tikvovke – tikve, buče, bundeve, krastavci, dinje, bluštac, patišon tikvica, lufa, lubenica …

Polja, vrtovi, svi prostori gdje bučice rastu, hrana koju pripremamo od bundeva, tikvi itd.

 

Molimo pošaljite tri neobjavljena haikua na engleskom jeziku s prijevodom na hrvatski jezik.

E-mail: dvrozic@gmail.com

SUBJECT: Pumpkin Haiku Contest

 

 

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Udruge „Tri rijeke“ početkom listopada mjeseca, u IRISU br. 13, i proglašeni na Susretima hrvatskih haiđina u Gradu Ivanić-Gradu, 6.10.2019.g. Imena članova prosudbene komisije bit će objavljena zajedno s rezultatima natječaja.

 

Radujemo se suradnji i susretu na našoj „Bučijadi!“

 

 

                                                                                                                                                Predsjednik Udruge:

Koordinator natječaja:                                                                                                             Stjepan Rožić                                        

Đurđa Vukelić Rožić                                            

 

 

U Ivanić-Gradu, 6.3.2019.

 

 

 

 

REZULTATI MALOG NATJEČAJA ZA HAIKU – IRIS 2019.

TEMA SLOBODNA

 

1.nagrada

 

Nikola Berać, Županja

bosa na stazi

djevojčica osmijehom

pozdravlja pljusak

 

 

2.nagrada

 

Nataša Ilić, Varaždin

ruka u zraku
hvatajući zreli plod
ubirem mjesec

 

2.nagrada

 

Nina Kovačić, Zagreb

dolina u suncu

pas i motorna pila

nevidljivi

 

 

 1. nagrada

 

Domagoj Brkić, Split

kratak zimski dan

uličnim svjetiljkama

produljen do jutra

 

 

3.nagrada

 

Zoran Doderović, Novi Sad

Zastakljeni grad.

Prvi pupoljci lista

u izlogu.

 

 

3.nagrada

 

Silva Trstenjak, Štrigova

kruške u korpi

iz najdeblje viri

zadak stršljena

 

 

3.nagrada

 

fra Mario Crvenka, Varaždin

proletje ptica
ispred moga prozora –
to njena sjena!

 

POHVALE

 

Vesna Andrejić-Mišković, Slavonski Brod

 

puše sjeverac

sa žice smrznuti veš

škripi zubima

 

 

 

Grozdana Drašković, Hum na Sutli

 

Miholjsko ljeto

među vlatima trave

sjaje niti paučine

 

 

Josipa Braut, Viškovo

 

na suhozidu

zmija svukla košulju

ljetna pripeka

 

 

 

Stanka Sršen, Blaće

 

kristalne sige

na golim grančicama

ledeni koncert

 

 

 

Miljenko Šimunović, Ivanić-Grad

 

Voćka miruje.

Snježni pokrivač

savija granu.

 

 

Danijela Grbelja, Šibenik

 

nema lutanja

čas naprijed, čas nazad

krijesnice

 

 

Đermano Vitasović, Pula

 

zalazak sunca

na obzoru nestao

veliki tanker

 

Dubravka Šćukanec, Zagreb

 

novogodišnje jutro

psi u šetnju izveli svoje

mamurne vlasnike

 

 

 

Vladimir Ludvig, Dubravica

 

beskućnik –

radost blagdana

u kartonskoj kutiji

 

 

Ivanka Konstantino, Slovenija

 

tužna jesen

u potok pade zadnji list

tužne vrbe

 …

Rezultati natječaj za haiku na čakavskom narječju