NEPOKOŠENO NEBO 2
Antologija hrvatskoga haiku pjesništva 2008-2018.
AN UNMOWN SKY 2
An Anthology of Croatian Haiku Poetry 2008-2018

Nakladnik: Udruga „Tri rijeke“, Haiku pjesnici Otoka Ivanića, Ivanić-Grad
Publisher: Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Za nakladnika/In the name of publisher: Stjepan Rožić
Glavna i odgovorna urednica/Edited by: Đurđa Vukelić Rožić
Prijevodi: autori, Đurđa Vukelić Rožić i ostali prevoditelji
Translated by the authors, Đurđa Vukelić Rožić and other translators
Editorial advisors/Urednički savjet: Boris Nazansky, Marinko Kovačević, Stjepan Rožić, Mihovila
Čeperić-Biljan, Antun Mikleš, Nina Kovačić, Zlata Bogović, Mihael Štebih, Miroslav Vurdelja,
Tomislav Maretić
Hrvatska lektura/Croatian sub-editing: Boris Nazansky
Engleska lektura/English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Ilustracije/Illustrations: Mihael Štebih
Naslovnica/Cover: Vanja Štebih
Grafička priprema/Graphic preparation: Antun Mikleš
Tisak: „Grafomark” d.o.o., Zagreb
ISBN 978-953-56564-4-9
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod
brojem 001007951.
Copyright © 2018.
Udruga „Tri rijeke“ HPOI/Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio ove knjige reproducirati ili distribuirati u bilo kojem
obliku ili pohraniti u bazi podataka bez prethodnog pismenog odobrenja autora.

 

 

 

 …

 

IRIS International
Internetski časopis za haiku poeziju i srodne izričaje
Udruge „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Web magazine for haiku and related genres of the
Haiku Association “Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Izlazi jednom godišnje / Published once a year Godište 9, svezak 9, 2023. /
Year 9th, No. 9, 2023
Izdavač: Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Published by the Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Antun Mikleš,
Jasminka Predojević
Uredništvo / Editorial Board: Miroslav Vurdelja, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović, Mihovila Čeperić-Biljan, Sanela Pliško
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta: Uredništvo
Croatian sub-editing: Editorial Board
Lektura prijevoda na engleski jezik / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu, a hrvatske autore predstaviti u svijetu. Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru. Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje. Rukopisi se ne vraćaju. Izlaženje IRISA potpomažu Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Pogledi, mišljenja i stavovi izneseni ovdje u člancima, kolumnama i komentarima isključivo su autorovi i ne moraju nužno predstavljati stav Glavne i odgovorne urednice, Uredništva i/ili izdavača. Sva prava zadržavaju autori.

 

 

 

 

 …

NATJEČAJ ZA HAIKU NA HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA –SLOBODNA TEMA  

 

Sudile Mirjana Rajter i Dubravka Mataušić

 

PRVA NAGRADA

Adina Iljazović, 7. razred

bakin tavan                                                                                         
sestrin vrisak raskida                                                
niti paučine                                                                                         

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan, prof.

 

DRUGE NAGRADE:

Jakov Hasančević, 7. razred

noćno kupanje                                                                
mjesečina napušta                                                                       
našu uvalu                                                                         

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan, prof.

 

Lira Župarić, 5. razred

na plavom moru                                                            
odraz šarene duge                                                       
poslije oluje                                                                     

OŠ NikolaTesla, Zagreb, mentorica: Mirjana Miljković

 

Lorena Perčić, 6. razred

zapušteni vrt                                                                    
obrastao trešnjama                                                   
mrlja u džepu                                                                   

OŠ Nikola Tesla, Rijeka, mentorica: Ivana Smolčić Padjen

      

TREĆE NAGRADE

Taša Zatezalo, 7. razred

kratki dan                                                                           
more uzima nebu                                                          
boje zalaska                                                                     

OŠ Vežica, Rijeka, Mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan

 

Ana Kozić, 6. razred

crvene kopačke                                                              
pokraj školskog vrta                                                    
zaboravljene                                                                    

OŠ „Sveti Matej“, Viškovo, mentorica: Jasmina Mamula

 

Sara Kovačević, 1. razred

kameni most                                                                  
na putu do škole                                                            
veseli prvašići                                                                 

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Miljenka Rumora

 

Juran Kmet, 5. razred

ljubičasti cvijet                                                               
oživio                                                                                     
sivi kamen                                                                         

OŠ Milana Šorga, Oprtalj, mentorica: Sanja Petrov Vlahović

 

POHVALE

Maša Štakić, 5. razred

polje buča                                                                          
jato čvoraka mijenja                                                  
izgled strašila                                                                  

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan

      

Vito Žunić, 3.c razred

 u mirisnom vrtu                                                             
uz glasanje skakavaca                                               
želim ostati                                                                                         

OŠ Milan Brozović, Kastav, mentorica: Iva Orlić

 

Erika Burić, 5. razred

vidi mak                                                                               
crven, sjajan                                                                    
na zelenoj livadi                                                            

OŠ NikolaTesla, Zagreb, mentorica: Mirjana Miljković

    

Ivana Klarić, 5. razred

neugledni maslačak                                                   
latice otvorio                                                                   
prema suncu                                                                   

OŠ Milana Šorga, Oprtalj, mentorica: Sanja Petrov Vlahović

 

Renato Mataija, 5. razred

rano sunce                                                                                          
dodirom probudilo                                                                        
maslačke                                                                            

OŠ Fran Franković, Rijeka, mentorica: Marina Frlan-Jugo

 

Laura Lučić, 7. razred

more prekriva                                                                 
u pijesak ukopane                                                        
nove japanke                                                                   

OŠ Fran Franković, Rijeka, mentorica: Marina Frlan-Jugo

 

Jana Pavlović, 6. razred

gradska tržnica                                                                        
osunčan narcis vene                                           
stručak na akciji                                                                       

OŠ Nikola Tesla, Rijeka, mentorica: Ivana Smolčić Padjen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

NATJEČAJ ZA HAJGU ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA –TEMA BUČA

 

Sudila dr. Art. Mirjana Drempetić Hanžić

PRVA NAGRADA:

Lucas Gnjatović, 1. a razred

OŠ „Eugen Kumičić“, Rijeka, mentorica Lučana Manzoni

mala bundeva
latice je pokrile
došao čovjek

 

DRUGA NAGRADA

Lana Murica, 1. a razred

OŠ „Eugen Kumičić“, Rijeka, mentorica: Lučana Manzoni

stigla je jesen
bundeva narančasta
juhica fina

 

TREĆA NAGRADA

Mateo Miraka, 1. razred

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Miljenka Rumora

ispod listova
u šarenilu vrta
kriju se bundeve

 

 

 

 …

NATJEČAJ ZA FOTO-HAJGU ZA UČENIKE VIŠIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA, IVANIĆ-GRAD, 2023

 

TEMA SLOBODNA

Sudila dr. Art. Mirjana Drempetić Hanžić

 

PRVA NAGRADA Marie Brajković, 7. razred

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan, prof.

jutro
djetlić razmješta
zrake sunca

 

 

DRUGA NAGRADA: Teo Dipić, 7. razred

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan

samostanski vrt
s obje strane zida
iznenađenje

 

 

TREĆA NAGRADA: Nina Maras, 7. razred

OŠ Vežica, Rijeka, mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan

jutarnja svježina
šum potoka nosi
zelenilo k rijeci

 …

 1. SUSRETI HRVATSKIH HAIĐINA, IVANIĆ-GRAD 2023

 REZULTATI NATJEČAJA ZA TANKU

 Sudila Silva Trstenjak

 

PRVA NAGRADA

Aljoša Vuković

kraj pandemije
na stablu mandarine
golom od tuge
procvalo je tek nebo
i zvijezda moga brata

 

DRUGE NAGRADE

Marija Petrek
sunce se ogleda
u tisućama kapi
rosne livade
zaljuljano na travi
dodirom tvoje haljine

 

Mihovila Čeperić-Biljan

djetelina
i tatina poruka
u kuharici
suhe smokve na Badnjak
podijeljene s pticama

 

 TREĆE NAGRADE

Jelena Stanojčić

Dom za starije.
Kvrgava ruka ravna
pregibe stolnjaka.
Ručak na stolu ohlađen
i na čekanju…

 

Dragan Gortan

U plavu brazdu
noć zasijava zvijezde
pa niču posvud.
Trepere galaksije
na krljuštima riba.

 

Đurđica Gospočić

noć ispunjena
sjajem krijesnica
na tijelu
gola tišina
ogrnuta mjesečinom

 

POHVALE

Vladimir Ludvig

blistavo inje –
dah promrzlog vjetra
brije bijeli sag
grizući njušku srne
u potrazi za hranom

 

Štefanija Ludvig

lahor ruku –
pređa sjaji ljepotom
mira u heklanju
papučica za bebu
još u majčinoj utrobi

 

Zvonko Jurčević

prstom na staklu
nacrtano srce
putuje vlakom
pogled još dugo prati
prazne tračnica pruge

 

Tugomir Orak

Uz mjesečev sjaj
promatram ples sjene
na zidu sobe –
vjetar donosi miris
njene kose i jasmina.

 

Danica Bartulović

u krilu neba
novorođena zvijezda
blista radošću
u kući na brijegu
upalili su svjetiljku

 

Nina Kovačić

Vjetrostaj
u toplom predvečerju
vuku se sati
do novog susreta
jagodica prstiju

 

Mihovila Čeperić-Biljan

 bijela tišina
davni crtež mog sina
slika stvarnosti
tvoje ruke sad paze
na moj nesiguran korak

 

Aljoša Vuković

kad sklopim oči
pjesme će govoriti
umjesto mene
a ja ću negdje gore
opet tražiti svoj put

 

Boris Deverić

kaj da je lopov
priek noči potiho
mraz je došel
našlingal je prozore
kak baka tabletiče

 …

 1. SUSRETI HRVATSKIH HAIĐINA, IVANIĆ-GRAD 2023

REZULTATI NATJEČAJA ZA SENRJU NA KAJKAVSKOM NARJEČJU, TEMA SLOBODNA

 Sudila: Đurđa Vukelić Rožić

 POTICAJNA NAGRADA

 Vladimir Šuk

skril se mali miš
h ukrainsku buču
splašen ot rata

Anica Lukina

pune su mlajši
na nadgrobne ploče
nek pred nju

Vladimir Ludvig

zrihtanoj gospi
mam je zginul chanel Nº5 –
smrdlivi martin

Nada Jačmenica

grmljovina –
„oštri pes“ drgeče
h mojemu krilu

Franjo Ordanić

karmine –
vsi za stolom faliju
žilavu pečenku

Tugomir Orak

pivnica –
med ceckima kelnerice
hrpa penes

Štefanija Ludvig

potlam cirkusa –
z lafrom meknut smeh
betežnog klauna

Dragutin Hrženjak

Korica kruha
visi na dreti –
bogec časti pajdaše.…

 1. SUSRETI HRVATSKIH HAIĐINA, IVANIĆ-GRAD 2023

 REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA KAJKAVSKOM NARJEČJU, TEMA SLOBODNA

 Sudio Stjepan Rožić

 Prva nagrada: Blaženka Križan

letni veter
koprca se f prahu
z dežđom

Druga nagrada: Silva Trstenjak

starinska vura –                
pri odprtom okni
duet kukavic

Treća nagrada: Darko Foder

Poca v gare.
Huda zima meče
hraste na triešče.

POHVALA:

Grozdana Drašković

 babičina soba –                 
z psihe širi duhu                
pušlec fijolic

Katarina Zadrija

tranik v cvietu
kradem kukcem večerju
z bosi noga

Zlata Bogović

pri staroj hiži
na vetru drgečeju komadi
trule planjke

Ivan Grahovec

v jočki vode
na pošudranim poto
kople se vrabec

Zrinka Supek-Andrijević

tak je tiho
v šumi nigde nikoga
čujem kak dišem

Đurđica Gospočić

putirala je buča
z glibuokuga groba –
materin vrt

 …

 1. SUSRETI HRVATSKIH HAIĐINA, IVANIĆ-GRAD 2023
  REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU, TEMA SLOBODNA

 Sudila je Višnja McMaster

 

Dodijenjene su tri prve, tri druge I tri treće nagrade!

 

 1. NAGRADA

Ana Marija Šprihal, Dugo Selo

polje pamuka –                                                                        
vise vlakna oblaka
pod tamnim nebom                                           

                                                                                                           

Đermano Vitasović, Pula

u galeriji                                                                     
promatrajući sliku                                              
naginje glavu                                                          

 

Zrinko Šimunović, Zagreb

Venera i Jupiter                                                                      
ganjaju se između                                               
grana topole                                                                             

 

 1. NAGRADA

Sovjeta Grubešić, Bukovac, Srbija

prodaje korpe                                                        
i nebo u njima –                                                                        
čovjek plavih očiju                                              

Danijela Grbelja, Šibenik

mitarenje –                                                              
ptica ili pjesnik                                                                        
s perom u ruci?                                                                        

Vesna Krpina Knez Kraljević, Benkovac

zreli bademi                                                            
iskaču iz kože                                                          
nema berača                                                          

 

 1. NAGRADA

Stjepan Crnić, Zagreb                                                           

Sunčano jutro.                                                       
Roda prati orača,                                                 
korak po korak.                                                                        

Josipa Braut, Viškovo

na orahu                                                                    
ljuljaju se resice                                                                     
krava se češe                                                          

Goran Gatalica, Zagreb

ronjenje na dah —                                              
staro sidro obavija sunce                              
u tankom sloju                                                       

 

 

 1. SUSRETI HRVATSKIH HAIĐINA, IVANIĆ-GRAD 2023

REZULTATI NATJEČAJA ZA SENRJU NA HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU, TEMA SLOBODNA

 

Sudila je Višnja McMaster

Dodijeljene su tri prve I tri druge nagrade

 

 1. NAGRADA

Darko Foder, Ivanec

Spokoj u svinjcu.                                                   
Na oglodanim tikvama                                     
zjape rupe.                                                               

Anica Lukina, Donja Stubica

šetnja plažom                                                        
džepovi puni kamenja-                                     
još samo ovaj!                                                       

Jelena Stanojčić, Zagreb

u knjizi fusnota –                                                   
palcem i kažiprstom                                          
pokušavam povećati                                         

 

 1. 2. NAGRADA

Denis Vidović, Stupno

Ostavila me!                                                           
Kome te ostavila?                                               
To nije rekla.                                                           

Dejan Pavlinović, Pula

ratovi zvijezda                                                        
gađam Perzeide                                                                      
svojim mlazom                                                      

Goran Gatalica, Zagreb

nakon razvoda                                                       
pitam se je li usamljena                                                   
zlatna ribica                                                            

 …

 1. SUSRETI HRVATSKIH HAIĐINA, IVANIĆ-GRAD 2023
  REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU BUČE NA HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU

 Sudila: Đurđa Vukelić Rožić

 Prva nagrada: Sanja Domenuš

na tržnici
sve prepolovljene lubenice
jednako zuje

 

DRUGE NAGRADE:

 

Katica Badovinac

skok u visinu –
zrela buča zapela
na grani stabla

Rajka Anđelić Maslovarić

Poplavljeno polje.
Naziru se žuti krovovi
bundeva.

Mihovila Čeperić Biljan, Rijeka

konobar nudi
pohani cvijet tikve
za stolom… muk

 

TREĆE NAGRADE:

Silva Trstenjak

kore lubenica…
usta puna
streljiva                

Aljoša Vuković

lubenica –
ispod maskirne odore
slatka krv vojnika

Dimitrij Škrk

ulazna vrata –
na svakoj stepenici
žuta bundeva

Jasminka Predojević

s proštenja
deda unucima
nosi lubenicu

Tonka Lovrić

ljetni pljusak –
u ogledalu pod tikvom
još jedna tikva

Nevenka Erman

žuta rijetkost
na jednoj vriježi zri
čak pet bundeva

 …