,

NATJEČAJ ZA HAIKU ZA ODRASLE AUTORE NA HRVATSKOM JEZIKU, ČAKAVSKOM I KAJKAVSKOM NARJEČJU

Udruga „Tri rijeke „ HPOI, Ivanić-Grad raspisuje natječaj za poeziju

po uzoru na kratke japanske pjesničke forme

Rok: 31. svibnja, 2019.

 

Autori na natječaju mogu sudjelovati samo s radovima koji još nisu objavljeni u elektronskom ni u tiskanom obliku, u zemlji i/ili inozemstvu.

 

ODRASLI AUTORI i učenici srednjih škola

 

Hrvatski standardni jezik

 

  • Haiku – tri neobjavljena rada na temu JESEN
  • Senrju – tri neobjavljena rada (tema nije zadana)
  • Tanka – tri neobjavljena rada (tema nije zadana)

 

Kajkavsko i čakavsko narječje

 

Po tri neobjavljena HAIKUA, tema nije zadana (s prijevodima na hrvatski jezik)

 

Radove molimo šaljite na e-mail: dvrozic@gmail.com   SUBJECT: Za natječaj

 

 

 

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Udruge „Tri rijeke“ početkom listopada mjeseca, u IRISU br. 13, i proglašeni na Susretima hrvatskih haiđina u sklopu „Bučijade“, u Gradu Ivanić-Gradu, 6.10.2019.g. Imena članova prosudbene komisije bit će objavljena zajedno s rezultatima natječaja.

 

Radujemo se suradnji i susretu!

 

 

Koordinatorica natječaja:                                                                                                      Predsjednik Udruge:

Đurđa Vukelić Rožić                                                                                                                     Stjepan Rožić