,

NATJEČAJ ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA – HAIKU I HAJGE NA TEMU BUČA 2019

Udruga „Tri rijeke „ HPOI, Ivanić-Grad

Turistička zajednica Ivanić-Grada

     „Bučijada“ Ivanić-Grad

           POU Ivanić-Grad

 

 

Natječaj za haiku i hajgu

ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

 

Rok: 31. svibnja, 2019.

 

Autori na natječaju mogu sudjelovati samo s radovima koji još nisu objavljeni bilo

u elektronskom ili tiskanom obliku, u zemlji i/ili inozemstvu.

 

 

 

  1. HAIKU na temu BUČA – do tri neobjavljena rada

 

  • Haikue molimo šaljite na e-mail: dvrozic@gmail.com
  • SUBJECT: Natječaj za djecu
  • Uz svaki haiku/ili set haikua molimo pišite ime učenika, podatke o mentorici i naziv škole

 

 

  1. HAJGA na temu BUČA – jedan rad

 

  • Originalni učenički rad molimo pošaljite poštom na adresu:
  • Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad, Kolodvorska 44.
  • Na poleđini svakog rada molimo navedite ime autora, podatke o mentorici i naziv škole.

 

 

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Udruge „Tri rijeke“ početkom listopada mjeseca, u IRISU br. 13, i proglašeni na Susretima hrvatskih haiđina u Gradu Ivanić-Gradu, 6.10.2019.g. Imena članova prosudbene komisije bit će objavljena zajedno s rezultatima natječaja.

 

Radujemo se suradnji i susretu na našoj „Bučijadi!“

 

 

Koordinatorica natječaja:                                                                                                      Predsjednik Udruge:

Đurđa Vukelić Rožić                                                                                                                     Stjepan Rožić