, , ,

IRIS International No.6

 

IRIS International
Internetski časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje
Izdavač: Udruga “Tri rijeke”, Haiku pjesnici otoka Ivanića, Ivanić-Grad, Hrvatska
Izlazi dva puta godišnje

Iris International
Web magazine for haiku and related genres
Publisher: The Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Published twice a year

Godište 6, svezak 6/1, 2020./ Year 6th, No. 6/1, 2020
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš, Jasminka Predojević, Vida Pust Škrgulja
Uredništvo / Editorial Board: Boris Nazansky, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović, Mihovila Čeperić-Biljan, Miroslav Vurdelja, Tomislav Maretić, Goran Gatalica
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta / Croatian sub-editing: Mihovila Čeperić-Biljan
Lektura prijevoda na engleski jezik / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš

ISSN 1849-8639

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu, a hrvatske autore predstaviti u svijetu. Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru. Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje. Rukopisi se ne vraćaju. Izlaženje Irisa potpomažu Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Pogledi, mišljenja i stavovi izneseni ovdje u člancima, kolumnama i komentarima isključivo su autorovi i ne moraju nužno predstavljati stav Glavne i odgovorne urednice, Uredništva i/ili izdavača. Sva prava zadržavaju autori.

Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce Croatian haiku to the world. If not submitted in English, only haiku will be translated by the editorial team while other texts optionally. IRIS does not pay any fee for any form of cooperation. Submissions will not be returned to the authors. IRIS and IRIS International are sponsored by the City of Ivanić-Grad and the Zagreb County. Views, thoughts and opinions expressed in the articles, columns and commentaries herein are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the opinion of the Editor-in-Chief, Editorial Board and/or the Publisher. Copyright Iris International Haiku Magazine, 2019. All rights revert to the authors upon publication.