,

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE

 1. NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE

Susret hrvatskih haiđina, Ivanić-Grad, 2021.

 1. Odrasli autori – slobodna tema – maksimalno 3 rada
 2. Haiku
 • na hrvatskom standardnom jeziku
 • na kajkavskom narječju
 • na čakavskom narječju
 1. Senrju na hrvatskom standardnom jeziku
 2. Tanka na hrvatskom standardnom jeziku

 

 1. Učenici osnovnih škola
 2. Haiku – tema nije zadana

            3 rada na hrvatskom standardnom jeziku

 1. Hajga – ilustrirani haiku

              1 rad – tema: BUČA

 

ROK: 30.6.2021.

Autori se mogu natjecati u više kategorija.

Radovi se šalju e-poštom: dvrozic@gmail.com   SUBJEKT: 8. NATJEČAJ IVANIĆ-GRAD

Hajge molimo slati poštom:

Udruga „Tri rijeke“, Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad

 

                          Predsjednik Udruge „Tri rijeke“                                                                        

                                              
Stjepan Rožić

 

Sretno do našeg haiku-susreta!