,

Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku za učenike osnovnih škola, 2021. / The results of the 8th haiku contests for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad
The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia

Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku za učenike osnovnih škola, 2021. / The results of the 8th haiku contests for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random.

Kategorija/Category: Niži razredi / grades 1-4

Tema slobodna/Theme free

Sudile / Judged by Mirjana Rajter and Dubravka Mataušić

 

PRVA NAGRADA / FIRST PRIZE: Laura Banić, 3.r. / 3rd grade

jutarnja magla                                                        morning fog

skrivena u latici                                                      a raindrop hiding

kapljica kiše                                                             in a petal

OŠ Vežica, Rijeka, Croatia; mentorica / tutor: Miljenka Rumora

 

DRUGA NAGRADA / SECOND PRIZE: Mareta Miletić, 3.r. / 3rd grade

poput jezera                                                             like a lake

brižno paze na mene                                              the most beautiful eyes

oči najljepše                                                            watching me

OŠ Jurja Barakovića, Ražanac, Croatia; mentorica / tutor: Ana Zekanović

 

TREĆA NAGRADA / THIRD PRIZE: Val Travaš, 2.r. / 2nd grade

Bijela zima                                                               White winter

Tajanstveni tragovi                                                Mysterious trails

Idu na netaknut put                                              Enter an untouched road

OŠ Škurinje, Rijeka, Croatia; mentorica / tutor: Snježana Beletić

 

POHVALE / COMMENDED WORKS:

Marcela Negro, 3.r. / 3rd grade

zalazi sunce                                                             the setting sun

barke stižu u rivu                                                    boats arriving at the shore

riba za ručak                                                            fish for dinner

OŠ Jurja Barakovića, Ražanac, Croatia; mentorica / tutor: Ana Zekanović

 

Maša Stakić, 3.r. / 3rd grade

visoka trava                                                              tall grass

skriven od pogleda                                                 the peacock’s tail

paunov rep                                                               hiding from gazes

OŠ Vežica, Rijeka, Croatia; mentorica / tutor: Miljenka Rumora

 

Denise Gašperšić, 4.r. / 4th grade

snijeg prekriva                                                        the snow covering

polja, djeca pjevaju                                                fields, children sing

svi se vesele                                                            everybody is happy

Hrvatska nastava u Trstu / Croatan lessons in Trieste, Italy; mentorica / tutor: Diana Njegovan

 

Iskrene čestitke svim nagrađenim autoricama i autorima!

Zahvaljujemo vam na suradnji i želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu.

Zbog nužnih epidemioloških mjera kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja u zatvorenim prostorima, 8. Susreti hrvatskih haiđina, koje smo planirali održati 3.10.2021. godine u vrijeme “Bučijade”, neće se održati. Molimo haiđine za razumijevanje. Plakete ćemo svim nagrađenim pjesnicima i pjesnikinjama proslijediti putem elektronske pošte.

 

Za Udrugu “Tri rijeke”, HPOI, Ivanić-Grad

Stjepan Rožić, predsjednik