,

Udruga „Tri rijeke“ HPOI Ivanić-Grad

Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad

PONIŠTAVA PRVU NAGRADU

za tanku na hrvatskom standardnom jeziku

na 9. susretu hrvatskih haiđina, 2022. g., u Ivanić-Gradu.

 

Obrazloženje:

Nagradni natječaji Udruge „Tri rijeke“ otvoreni su za neobjavljene radove. Rad je diskvalificiran jer je objavljen u časopisu cattails, April 2022

http://www.cattailsjournal.com/issues/cattails221.pdf

Autoru Ivanu Gaćini čestitamo na uspjehu u američkom časopisu cattails!

Iz natječaja 9. susreta hrvatskih haiđina, jesen, 2022.:

odsjaj zvijezda
kroz prozorsko okno
staračkog doma…
na noćnom ormariću
zadnji titraj svijeće

 

Objavljeno u cattailsu, u travnju 2022

a flash of starlight
through a window pane
of the nursing home …
on her nightstand
the last flicker of a candle

Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad, 6.10.2022.