,

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE

Udruga „Tri rijeke“ Haiku pjesnici Otoka Ivanića, Ivanić-Grad

Turistička zajednica grada Ivanić-Grada i
19 „Bučijada“ u Ivanić-Gradu

                                               

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE
povodom Susreta hrvatskih haiđina, Ivanić-Grad, 2023.

 

 1. Odrasli autori – slobodna tema – maksimalno 3 rada
 2. Haiku
 • na hrvatskom standardnom jeziku
 • na kajkavskom narječju
 • na čakavskom narječju
 1. Senrju na hrvatskom standardnom jeziku
 2. Tanka na hrvatskom standardnom jeziku
 3. Učenici osnovnih škola

 

 1. Haiku – slobodna tema

          3 rada na hrvatskom standardnom jeziku

 

 1. Hajga – ilustrirani haiku, za učenike 1.-4. razreda

                  1 rad – tema: BUČA

 

 1. Foto-hajga, za učenike 5.-8. razreda

      Slobodna tema, 1 rad

ROK: 30.6.2023.

 

Autori se mogu natjecati u više kategorija.

Radovi se šalju e-poštom: dvrozic@gmail.com   SUBJEKT: 10. NATJEČAJ IVANIĆ-GRAD

Hajge molimo slati poštom:

Udruga „Tri rijeke“, Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad

 

 

 

                                                                                                                                     Predsjednik Udruge „Tri rijeke“                                                                                       

                                                                                                                                   Stjepan Rožić

 

U Ivanić-Gradu, 1.3.2023.