Izdavači:
Festival igračaka, Ivanić-Grad
Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad…

Izdavač: Udruga „Tri rijeke‟ HPOI, Ivanić-Grad

© Udruga „Tri rijeke‟ HPOI, Ivanić-Grad…

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić Grad
Godište 2, svezak 2, 19.7.2016.

ISSN 1849-8639

Izlazi jednom godišnje

Izdavač

Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić Grad

Urednički savjet:

Dubravko Korbus, Ljudmila Milena Mršić, Stjepan Rožić

Uredništvo

Boris Nazansky, Tomislav Maretić

Glavna i odgovorna urednica

Đurđa Vukelić Rožić

Adresa uredništva

Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr…

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić Grad
Godište 1, svezak 1, 23.9.2015. 

ISSN 1849-8639

Izlazi jednom godišnje

Izdavač

Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić Grad

Urednički savjet:

Dubravko Korbus, Ljudmila Milena Mršić, Stjepan Rožić

Uredništvo

Boris Nazansky, Tomislav Maretić

Glavna i odgovorna urednica

Đurđa Vukelić Rožić

Adresa uredništva

Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr…

Udruga
Tri rijeke

Izložba slika ekspresionizma,  Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, 9. Ožujka 2016.
Miljenko Šimunović:
Ivanić-Grad, tak imam te rad