v ladu klijeti
počiva trudni kosec
žega opoldan

u hladu klijeti
počiva umoran kosac
podnevna žega

U podne sam prolazila uz djelomično pokošenu livadu. Ni tračka vjetra, žega se mogla opipati rukom. Sjetila sam se kosaca koji su nekad davno kosili travu ručnim kosama. Dizali su se ranom zorom, kosili do žege. U vrijeme najjače žege spavali su u hladu, kako bi kasnije mogli nastaviti s radom.

Katarina Zadrija, Vrbovec