osvojen vrh –
u autu zaboravljen
ruksak s hranom

Fotografija je nedavna, prosinačka, za prvog većeg snijega na Učki, Parku prirode Učka. Bio je to obiteljski izlet vikendom. Mobitelom sam napravio nekoliko fotografija, a ovo je jedna od njih na najvišem vrhu, Vojaku. Snježni oblaci i magla uskratili su nam  uobičajeni pogled na Rijeku i kvarnerske otoke, no biti na vrhu Učke u netaknutoj bjelini je neizreciv doživljaj. Gledajući ju naknadno, haiku se nametnuo sam od sebe jer je zapis jednog trenutka.

Ante Mušac, 8.r., OŠ Vežica

Mihovila Čeperić-Biljan, prof., mentorica