na pecanju –
kreket rezbari
tišinu

Prolazeći pored malog ribnjaka, iznenadila sam se, nikoga tamo.
A opet, svi su tamo.

Đurđa Vukelić Rožić