vjetrušin prelet…
i golub se skriva
na sigurno

Na našem dvorištu su posložene metričke cjepanice, ogrjev za iduću zimu. Ovo proljeće uređujem antologiju haiku pjesnika koji su posljednja dva desetljeća djelovali u Gradu Ivanić-Gradu i okolici. Prolazeći pored naslaganih drva, opazila sam pukotinu koja me podsjetila na haiku prof. Mirjane Miljković.

Haiku: Mirjana Miljković
Fotografija: Đ. V. Rožić