Modra spilja – *
sjećanje zapljuskuju
sve nijanse plave

Jedan od najljepših, ako ne i naljepši pogled na more u Rijeci, je upravo s ovog mjesta – iznad plaže Sablićevo na Pećinama. Tog predproljetnog dana namreškano more, izmjenjujući plavetne boje, oživjelo je i sjećanje na našu  Modru spilju. Neki su trenuci, poput  tih -neizrecivi, no žive u nama i uvijek iznova iznenađuju svojom pojavnošću.

Mihovila Čeperić-Biljan

*Modra špilja nalazi se u uvali Balun na otoku Biševu.