doba korone –
na mojim skijama
tragovi prašine

Mi, koji živimo u Primorju, nemamo priliku često biti na snijegu niti ga doživjeti.

Fotografija je nastala prije nekoliko godina u Austriji kada sam s obitelji bio na skijanju. Sada, u doba korone, uskraćeno nam je mnogo toga pa i putovanja, kao i skijanje u inozemstvu, stoga haiku nastao uz fotografiju najbolje opisuje moj trenutni doživljaj jer će skije i ovih zimskih praznika skupljati prašinu.

Adrijan Glažar, 8.r.
OŠ Vežica, Rijeka
Mentorica:Mihovila Čeperić- Biljan, prof.