Objave

NEPOKOŠENO NEBO 2
Antologija hrvatskoga haiku pjesništva 2008-2018.
AN UNMOWN SKY 2
An Anthology of Croatian Haiku Poetry 2008-2018

Nakladnik: Udruga „Tri rijeke“, Haiku pjesnici Otoka Ivanića, Ivanić-Grad
Publisher: Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Za nakladnika/In the name of publisher: Stjepan Rožić
Glavna i odgovorna urednica/Edited by: Đurđa Vukelić Rožić
Prijevodi: autori, Đurđa Vukelić Rožić i ostali prevoditelji
Translated by the authors, Đurđa Vukelić Rožić and other translators
Editorial advisors/Urednički savjet: Boris Nazansky, Marinko Kovačević, Stjepan Rožić, Mihovila
Čeperić-Biljan, Antun Mikleš, Nina Kovačić, Zlata Bogović, Mihael Štebih, Miroslav Vurdelja,
Tomislav Maretić
Hrvatska lektura/Croatian sub-editing: Boris Nazansky
Engleska lektura/English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Ilustracije/Illustrations: Mihael Štebih
Naslovnica/Cover: Vanja Štebih
Grafička priprema/Graphic preparation: Antun Mikleš
Tisak: „Grafomark” d.o.o., Zagreb
ISBN 978-953-56564-4-9
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod
brojem 001007951.
Copyright © 2018.
Udruga „Tri rijeke“ HPOI/Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio ove knjige reproducirati ili distribuirati u bilo kojem
obliku ili pohraniti u bazi podataka bez prethodnog pismenog odobrenja autora.

 

 

 

 …

 

IRIS International
Internetski časopis za haiku poeziju i srodne izričaje
Udruge „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Web magazine for haiku and related genres of the
Haiku Association “Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Izlazi jednom godišnje / Published once a year Godište 9, svezak 9, 2023. /
Year 9th, No. 9, 2023
Izdavač: Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Published by the Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Antun Mikleš,
Jasminka Predojević
Uredništvo / Editorial Board: Miroslav Vurdelja, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović, Mihovila Čeperić-Biljan, Sanela Pliško
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta: Uredništvo
Croatian sub-editing: Editorial Board
Lektura prijevoda na engleski jezik / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu, a hrvatske autore predstaviti u svijetu. Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru. Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje. Rukopisi se ne vraćaju. Izlaženje IRISA potpomažu Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Pogledi, mišljenja i stavovi izneseni ovdje u člancima, kolumnama i komentarima isključivo su autorovi i ne moraju nužno predstavljati stav Glavne i odgovorne urednice, Uredništva i/ili izdavača. Sva prava zadržavaju autori.

 

 

 

 

 …

 

IRIS International
Internetski časopis za haiku poeziju i srodne izričaje
Udruge „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Web magazine for haiku and related genres of the
Haiku Association “Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Izlazi jednom godišnje / Published once a year, Godište 7, svezak 7, 2021. /
Year 7th, No. 7, 2021
Izdavač: Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Published by the Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Antun Mikleš, Jasminka
Predojević
Uredništvo / Editorial Board: Miroslav Vurdelja, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović,
Mihovila Čeperić-Biljan, Goran Gatalica, Sanela Pliško
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta / Croatian sub-editing: Ružica Marušić-Vasilić
Korektura i lektura / Correctons: Ivana Cerinski
Lektura prijevoda na engleski jezik / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639

 

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu, a hrvatske autore predstaviti u svijetu. Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru. Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje. Rukopisi se ne vraćaju. Izlaženje Irisa potpomažu Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Pogledi, mišljenja i stavovi izneseni ovdje u člancima, kolumnama i komentarima isključivo su autorovi i ne moraju nužno predstavljati stav Glavne i odgovorne urednice, Uredništva i/ili izdavača. Sva prava zadržavaju autori.

 

 

 

 …

 

IRIS International
Internetski časopis za haiku poeziju i srodne izričaje
Udruge „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Web magazine for haiku and related genres of the
Haiku Association “Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Izlazi jednom godišnje / Published once a year, Godište 7, svezak 7, 2021. /
Year 7th, No. 7, 2021
Izdavač: Udruga „Tri rijeke“ HPOI, Ivanić-Grad
Published by the Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Antun Mikleš, Jasminka
Predojević
Uredništvo / Editorial Board: Miroslav Vurdelja, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović,
Mihovila Čeperić-Biljan, Goran Gatalica, Sanela Pliško
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta / Croatian sub-editing: Ružica Marušić-Vasilić
Korektura i lektura / Correctons: Ivana Cerinski
Lektura prijevoda na engleski jezik / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639

 

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu, a hrvatske autore predstaviti u svijetu. Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru. Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje. Rukopisi se ne vraćaju. Izlaženje Irisa potpomažu Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Pogledi, mišljenja i stavovi izneseni ovdje u člancima, kolumnama i komentarima isključivo su autorovi i ne moraju nužno predstavljati stav Glavne i odgovorne urednice, Uredništva i/ili izdavača. Sva prava zadržavaju autori.

 

 

 

 …

 

IRIS International
Internetski časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje
Izdavač: Udruga “Tri rijeke”, Haiku pjesnici otoka Ivanića, Ivanić-Grad, Hrvatska
Izlazi dva puta godišnje

Iris International
Web magazine for haiku and related genres
Publisher: The Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Published twice a year

Godište 6, svezak 6/1, 2020./ Year 6th, No. 6/1, 2020
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš, Jasminka Predojević, Vida Pust Škrgulja
Uredništvo / Editorial Board: Boris Nazansky, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović, Mihovila Čeperić-Biljan, Miroslav Vurdelja, Tomislav Maretić, Goran Gatalica
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta / Croatian sub-editing: Mihovila Čeperić-Biljan
Lektura prijevoda na engleski jezik / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš

ISSN 1849-8639

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu, a hrvatske autore predstaviti u svijetu. Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru. Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje. Rukopisi se ne vraćaju. Izlaženje Irisa potpomažu Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Pogledi, mišljenja i stavovi izneseni ovdje u člancima, kolumnama i komentarima isključivo su autorovi i ne moraju nužno predstavljati stav Glavne i odgovorne urednice, Uredništva i/ili izdavača. Sva prava zadržavaju autori.

Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce Croatian haiku to the world. If not submitted in English, only haiku will be translated by the editorial team while other texts optionally. IRIS does not pay any fee for any form of cooperation. Submissions will not be returned to the authors. IRIS and IRIS International are sponsored by the City of Ivanić-Grad and the Zagreb County. Views, thoughts and opinions expressed in the articles, columns and commentaries herein are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the opinion of the Editor-in-Chief, Editorial Board and/or the Publisher. Copyright Iris International Haiku Magazine, 2019. All rights revert to the authors upon publication.

 

 

 …

 

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad

Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Izlazi jednom godišnje / Published once a year
Godište 5, svezak 5, 2019./Year 5th, No. 5, 2019
Izdavač: Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad
Published by The Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš
Uredništvo / Editorial Board: Boris Nazansky, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović,
Mihovila Čeperić-Biljan, Miroslav Vurdelja, Tomislav Maretić
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta / Croatian sub-editing: Mihovila Čeperić-Biljan
Lektura engleskih prijevoda s hrvatskoga / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš

ISSN 1849-8639

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i Japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu a hrvatske
autore predstaviti u svijetu.
Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce
Croatian haiku to the world.
Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru.
Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje./IRIS does not pay royalties
for any form of cooperation.

Izlaženje Irisa International potpomogao je Grad Ivanić-Grad, i Zagrebačka županija.

 

 …

 

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad

Izlazi jednom godišnje / Published once a year
Godište 4, svezak 4, 2018./Year 4th, No. 4, 2018
Izdavač/Published by Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad
Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet/Editorial advisors:
Stjepan Rožić, Antun Mikleš, Miroslav Vurdelja
Uredništvo/Editorial Board:
Boris Nazansky, Tomislav Maretić, Nina Kovačić, Mihovila Čeperić-Biljan, Dejan
Pavlinović
Glavna i odgovorna urednica/Editor- in-chief
Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta/Croatian sub-editing
Mihovila Čeperić-Biljan
Lektura engleskih prijevoda s hrvatskoga/English sub-editing
Elizabeth Harrison-Paj
Ilustracije/Illustrations by Ivo Markulin, haiga
Fotografija na naslovnici/Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva/Editorial address
Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema/Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639 
Cilj časopisa jest prezentirati haiku i Japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu a hrvatske
autore predstaviti u svijetu.
Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce
Croatian haiku to the world.
Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru.
Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje./IRIS does not pay royalties
for any form of cooperation.

Izlaženje Irisa International potpomogao je Grad Ivanić-Grad, i Zagrebačka županija.

 

 …

 

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad
Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia

Izlazi jednom godišnje / Published once a year
Godište 3, svezak 3, 2017./Year 3rd, No. 3, 2017
Izdavač/Published by Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad
Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet/Editorial advisors:
Dubravko Korbus, Stjepan Rožić, Štefica Vanjek, Miljenko Šimunović, Mihovila Čeperić-Biljan
Uredništvo/Editorial Board:
Boris Nazansky, Tomislav Maretić, Ljubomir Radovančević, Dejan Pavlinović, Nina Kovačić
Glavna i odgovorna urednica/Editor- in-chief
Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta/Croatian sub-editing
Boris Nazansky
Lektura engleskih prijevoda s hrvatskoga/English sub-editing
Elizabeth Harrison-Paj
Ilustracije/Illustrations by Ivo Markulin, haiga
Fotografija na naslovnici/Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva/Editorial address
Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema/Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639 
Cilj časopisa jest prezentirati haiku i Japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu a hrvatske
autore predstaviti u svijetu.
Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce
Croatian haiku to the world.
Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru.
Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje./IRIS does not pay royalties
for any form of cooperation.

Izlaženje Irisa International potpomogao je Grad Ivanić-Grad, i Zagrebačka županija.

 

 …

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić Grad
Godište 2, svezak 2, 19.7.2016.

ISSN 1849-8639

Izlazi jednom godišnje

Izdavač

Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić Grad

Urednički savjet:

Dubravko Korbus, Ljudmila Milena Mršić, Stjepan Rožić

Uredništvo

Boris Nazansky, Tomislav Maretić

Glavna i odgovorna urednica

Đurđa Vukelić Rožić

Adresa uredništva

Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr…

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić Grad
Godište 1, svezak 1, 23.9.2015. 

ISSN 1849-8639

Izlazi jednom godišnje

Izdavač

Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić Grad

Urednički savjet:

Dubravko Korbus, Ljudmila Milena Mršić, Stjepan Rožić

Uredništvo

Boris Nazansky, Tomislav Maretić

Glavna i odgovorna urednica

Đurđa Vukelić Rožić

Adresa uredništva

Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr…