IRIS International No.6

  IRIS International Internetski časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Izdavač: Udruga “Tri rijeke”, Haiku pjesnici otoka Ivanića, Ivanić-Grad, Hrvatska Izlazi dva puta godišnje Iris International Web magazine for haiku and related genres Publisher: The Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Published twice a year Godište 6, svezak 6/1, 2020./ Year 6th, No. 6/1, 2020 Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš,...
More

IRIS International No.5

  Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Izlazi jednom godišnje / Published once a year Godište 5, svezak 5, 2019./Year 5th, No. 5, 2019 Izdavač: Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad Published by The Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš Uredništvo / Editorial Board: Bo...
More

IRIS International No.4

Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Izlazi jednom godišnje / Published once a year Godište 4, svezak 4, 2018./Year 4th, No. 4, 2018 Izdavač/Published by Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Urednički savjet/Editorial advisors: Stjepan Rožić, Antun Mikleš, Miroslav Vurdelja Uredništvo/Editorial Board: Boris Nazansky, Tomislav Maretić, Nina Kovačić, Mihovila Čeperić-Biljan, Dejan Pavlinović Glavna ...
More

IRIS International No. 3

  Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Izlazi jednom godišnje / Published once a year Godište 3, svezak 3, 2017./Year 3rd, No. 3, 2017 Izdavač/Published by Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Urednički savjet/Editorial advisors: Dubravko Korbus, Stjepan Rožić, Štefica Vanjek, Miljenko Šimunović, Mihovila Čeperić...
More

Iris-02

Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić Grad, Croatia Godište 1, svezak 1, 23.9.2015.  ISSN 1849-8639 Published once a year Published by Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić Grad, Croatia Editorial Board: Boris Nazansky, Tomislav Maretić Editor- in-chief Đurđa Vukelić Rožić Editorial address Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr
More

Iris-01

Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić Grad, Croatia Godište 1, svezak 1, 23.9.2015.  ISSN 1849-8639 Published once a year Published by Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić Grad, Croatia Editorial Board: Boris Nazansky, Tomislav Maretić Editor- in-chief Đurđa Vukelić Rožić Editorial address Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad Tel.: 01/ 2882 716, E-pošta: dvrozic@optinet.hr
More