Rezultati 8. Natječaja za HAJGU za učenike osnovnih škola, 2021. The results of the 8th HAIGA contest for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia Rezultati 8. Natječaja za HAJGU za učenike osnovnih škola, 2021. The results of the 8th HAIGA contest for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.  Kategorija/Category: Niži razredi / grades 1-4 Tema buča/Theme the gourds Sudila/Judged by dr. art Mirjana Drempetić Hanžić   PRVA NAGRADA / FIRST PRIZE: Fabian Kovačević, 3.r / 4rd grade Kapetan broda ...
More

Rezultati 8. Natječaja za haiku na kajkavskom narječju, 2021. The results of the 8th haiku contest in kajkavian dialect, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia Rezultati 8. Natječaja za haiku na kajkavskom narječju, 2021. The results of the 8th haiku contest in kajkavian dialect, Ivanić-Grad, 2021. Tema slobodna/Theme Free Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Sudio je Stjepan Rožić / Judged by S...
More

Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku za učenike osnovnih škola, 2021./The results of the 8th haiku contest for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia  Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku za učenike osnovnih škola, 2021./The results of the 8th haiku contest for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021. Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Kategor...
More

Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku za učenike osnovnih škola, 2021. / The results of the 8th haiku contests for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku za učenike osnovnih škola, 2021. / The results of the 8th haiku contests for Grammar school pupils in Croatian, Ivanić-Grad, 2021. Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Kategorija...
More

Rezultati 8. Natječaja za tanku na hrvatskom standardnom jeziku, 2021. The results of the 8th tanka contest, Ivanić-Grad, 2021

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia Rezultati 8. Natječaja za tanku na hrvatskom standardnom jeziku, 2021. The results of the 8th tanka contest, Ivanić-Grad, 2021 Tema slobodna/Theme Free Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Sudila/Judged by Đurđa Vukelić Rožić   ...
More

Rezultati 8. Natječaja za haiku na čakavskom narječju, 2021. The results of the 8th haiku contest in Chakavian dialect, Ivanić-Grad, 2021

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia Rezultati 8. Natječaja za haiku na čakavskom narječju, 2021. The results of the 8th haiku contest in Chakavian dialect, Ivanić-Grad, 2021 Tema slobodna/Theme Free Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Sudila/Judged by Đurđa Vukelić Rožić ...
More

Rezultati 8. Natječaja za senrju na hrvatskom standardnom jeziku, 2021. The results of the 8th Senryu contest in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia Rezultati 8. Natječaja za senrju na hrvatskom standardnom jeziku, 2021. The results of the 8th Senryu contest in Croatian, Ivanić-Grad, 2021. Tema slobodna/Theme Free Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Sudio je Enes Kišević / Judged by ...
More

Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku, 2021.The results of the 8th haiku contests in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.

Udruga “Tri rijeke”, HPOI Ivanić-Grad The Haiku Association “Three Rivers, Ivanić-Grad, Croatia   Rezultati 8. Natječaja za haiku na hrvatskom standardnom jeziku, 2021. The results of the 8th haiku contests in Croatian, Ivanić-Grad, 2021.   Tema slobodna/Theme Free Jednakovrijedne nagrade i pohvale unutar pojedinih kategorija navedene su bez posebnog redoslijeda. / Equivalent awards and commendations within individual categories are listed at random. Sudio je En...
More

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE Susret hrvatskih haiđina, Ivanić-Grad, 2021. Odrasli autori – slobodna tema – maksimalno 3 rada Haiku na hrvatskom standardnom jeziku na kajkavskom narječju na čakavskom narječju Senrju na hrvatskom standardnom jeziku Tanka na hrvatskom standardnom jeziku   Učenici osnovnih škola Haiku – tema nije zadana             3 rada na hrvatskom standardnom jezik...
More

IRIS International No.6

  IRIS International Internetski časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Izdavač: Udruga “Tri rijeke”, Haiku pjesnici otoka Ivanića, Ivanić-Grad, Hrvatska Izlazi dva puta godišnje Iris International Web magazine for haiku and related genres Publisher: The Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Published twice a year Godište 6, svezak 6/1, 2020./ Year 6th, No. 6/1, 2020 Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš,...
More