NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENE RADOVE Susret hrvatskih haiđina, Ivanić-Grad, 2021. Odrasli autori – slobodna tema – maksimalno 3 rada Haiku na hrvatskom standardnom jeziku na kajkavskom narječju na čakavskom narječju Senrju na hrvatskom standardnom jeziku Tanka na hrvatskom standardnom jeziku   Učenici osnovnih škola Haiku – tema nije zadana             3 rada na hrvatskom standardnom jezik...
More

IRIS International No.6

  IRIS International Internetski časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Izdavač: Udruga “Tri rijeke”, Haiku pjesnici otoka Ivanića, Ivanić-Grad, Hrvatska Izlazi dva puta godišnje Iris International Web magazine for haiku and related genres Publisher: The Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia Published twice a year Godište 6, svezak 6/1, 2020./ Year 6th, No. 6/1, 2020 Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš,...
More

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAJGU NA TEMU ZIMA, IVANIĆ-GRAD, 2020. – niži razredi

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAJGU NA TEMU ZIMA, IVANIĆ-GRAD, 2020. Kategorija: Učenici osnovnih škola, niži razredi Sudila je Mirjana Drempetić Hanžić Smolić, dr. art   PRVA NAGRADA Mareta Miletić, 2.r. OŠ Jurja Barakovića, Ražanac vrhovi bijeli bura ih jako ledi noć pada tiho Mentorica: Ana Zekanović       DRUGA NAGRADA Marcela Negro, 2.r., OŠ Jurja Barakovića, Ražanac snijeg prekriva polja djeca pjevaju svi se vesele Mentori...
More

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAJGU, IVANIĆ-GRAD, 2020. – niži razredi

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAJGU, IVANIĆ-GRAD, 2020. TEMA BUČA, niži razredi Sudila je Mirjana Drempetić Hanžić Smolić, dr. art   NAGRADA Art: Lorena Rekić Haiku: Petra Popovački trava je mokra rodila se bundeva jesenska bajka 2.b, OŠ Škurinje, Rijeka Mentorica: Sanja Rokvić Pešov     POHVALA Art: Ema Tadić Haiku: Maša Štanić žuta bundeva u toploj pećnici ukusna večera OŠ Vežica, Rijeka Mentorica: Miljenka Rumora   POHVALA ...
More

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA KAJKAVSKOM NARJEČJU, IVANIĆ-GRAD, 2020.

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA KAJKAVSKOM NARJEČJU, IVANIĆ-GRAD, 2020. TEMA SLOBODNA Na natječaj se odazvalo 22 autora sa 61 radom Sudio je Vladimir Šuk   PRVA NAGRADA Melita Gruber, Zagreb Prežgana juha skipela po šparhetu mati se zaguglala.     DRUGA NAGRADA Nada Jačmenica, Sveti Križ Začretje rubače – na štriku dišiju našite ruože   TREĆA NAGRADA Vladimir Ludvig, Dubravica srečna krava med detelinom pojela jednu z četr...
More

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU ZIMA, IVANIĆ-GRAD, 2020. – viši razredi

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU ZIMA, IVANIĆ-GRAD, 2020. Kategorija: Učenici osnovnih škola, viši razredi Sudjelovalo je 5 škola sa 35 radova Sudile su Dubravka Mataušić i Mirjana Rajter   PRVA NAGRADA   Anamarija Ivezić, 8.r. stope u snijegu čekajuć da i moje obasja mjesec OŠ Vežica, Rijeka Mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan   DRUGA NAGRADA  Vanja Čorak, 6.r. OŠ Fran Franković, Rijeka Mentorica: Marina Frlan-Jugo Pucketanje ...
More

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU ZIMA, IVANIĆ-GRAD, 2020. – niži razredi

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU ZIMA, IVANIĆ-GRAD, 2020. Kategorija: Učenici osnovnih škola, niži razredi Sudjelovale su dvije škole sa dva rada Sudile su Mirjana Rajter i Dubravka Mataušić   NAGRADA   Roza Zubčić, 2.r. OŠ Jurja Barakovića, Ražanac Mentorica: Ana Zekanović Bijeli brk na Velebitu sjedi dok valovi plešu. POHVALA Lorena Rekić, 2.r. OŠ Škurinje, Rijeka Mentorica: Sanja Rokvić Pešov snješko se smije bjelinom prekriveno kralj...
More

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU BUČA, IVANIĆ-GRAD, 2020. – viši razredi

REZULTATI NATJEČAJA ZA HAIKU NA TEMU BUČA, IVANIĆ-GRAD, 2020. Kategorija: Učenici osnovnih škola, viši razredi Sudjelovale su 4 škole sa 33 rada Sudile su Mirjana Rajter i Dubravka Mataušić   PRVA NAGRADA   Neva Mauna, 6.r. OŠ Vežica, Rijeka Mentorica: Mihovila Čeperić-Biljan raspukla zemlja jutarnje zrake sunca klize bučama    DRUGA NAGRADA  Moreno Medica, 5.r. III. OŠ Bjelovar Mentorica: Nives Miljuš velika buča u mraku svjetl...
More